معاون تلفیق و تنظیم‌گری شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به اقدامات انجام شده، بر ضرورت صحت سنجی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوظهور در حوزه آب تاکید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، «علیرضا الماسوندی» در نشست مدیران مطالعات پایه شرکت‌های آب منطقه‌ای کشور در خصوص اهمیت آمار و اطلاعات پایه منابع و مصارف آب و نقش دفاتر مطالعات پایه در تصمیمات بخش آب تاکید کرد.
وی در ادامه به ضرورت صحت سنجی و بهره گیری از فناوری‌های نوظهور در مدیریت آب اشاره کرد.
در ادامه جلسه، محورهای موردنظر مورد بحث قرار گرفت و به ضرورت بهره برداری رسمی سامانه تماب و تسریع در تکمیل پروژه‌های آماربرداری سراسری دور سوم و به‌هنگام سازی بیلان منابع آب تاکید شد.
بهره برداری از سامانه جامع تولید و مدیریت اطلاعات و داده‌های پایه (تماب)، تکمیل پروژه‌های آماربرداری سراسری دور سوم و مطالعات بهنگام سازی بیلان منابع آب و نیز تکمیل و تجهیز شبکه اندازه‌گیری آبهای سطحی و زیرزمینی از محورهای مورد بحث در این نشست بود.
این نشست با حضور مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور، معاونان مطالعات پایه و تخصیص حوضه‌های آبریز 9 گانه و مدیران مطالعات پایه منابع آب شرکت‌های آب منطقه‌ای برگزار شد.
منبع: