به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا طاهری صبح شنبه در جلسه طرح تحول آب استان خراسان رضوی با اشاره به آخرین وضعیت منابع آبی در استان و میزان نزولات جوی در سال آبی گذشته، اظهار کرد: مهمترین و اصلی ترین راهبرد مدیریت آب در استان تعادل بخشی منابع آب است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی بیان کرد: در شرایط فعلی که استان با شرایط خاصی به لحاظ میزان ذخایر منابع آب در دو بخش سطحی و زیرزمینی قرار دارد اجرای پروژه‌های طرح تعادل بخشی با کمک تمامی ذینفعان به ویژه خود کشاورزان و بهره‌برداران مهمترین راه گذر و پشت سر گذاشتن این شرایط خاص می‌باشد.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون ۴۷۵ حلقه چاه غیرمجاز در استان مسلوب و المنفعه شده است، یادآور شد: این آمار در ۸ سال گذشته ۱۶ هزار حلقه چاه غیرمجاز بوده که با کمک تمامی دستگاه‌های ذیربط و حمایت بخش قضائی توانستیم در این حوزه موفق عمل کنیم.

طاهری در ادامه با اشاره به اینکه صد درصد چاه‌های استان مجهز به کنتور هوشمند شده اند، افزود: بیشتر چاه‌هایی که مجهز به کنتور هوشمند هستند در مرکز رصد و پایش چاه‌های شرکت آب منطقه‌ای به صورت لحظه‌ای کنترل می‌شوند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی اظهار کرد: کنترل اضافه برداشت چاه‌های مجاز، رفع تصرف حریم و بستر رودخانه‌ها، جلوگیری از آلودگی منابع آبی استان و انعقاد تفاهم‌نامه مشارکتی با ۲۶ تشکل در سطح استان از جمله کارهایی است که می‌تواند در مدیریت صحیح و برداشت معقولانه از منابع آبی بسیار حائز اهمیت باشد.

وی خواستار تفویض اختیارات بیشتر از طرف وزارت نیرو در بحث‌های تعادل بخشی به استان شد و تاکید کرد: با تحقق این خواسته و با همکاری تمامی حوزه‌ها به ویژه خود کشاورزان و بهره‌برداران استان خراسان رضوی الگوی موفق در نهادینه سازی طرح مشارکتی آب در کشور خواهد بود.

منبع:

خبرگزاری مهر