راهنمای شرکت در پیش آزمون

1- برای ورود بــه پنــل کاربــری خود روی دکمه ورود به سامانه کلیک نمایید.

2- در صفحــه جدیـد نام کاربری و رمـز عبـورکه بــه صورت پیش فرض کد ملی کاربر می باشد را وارد نمایید.

3- در منوی درس های من دوره مــورد نظرخود را انتخاب نمایید .

به عنوان مثال : سیستم ها و روش ها

4- در پنل شخصی شما در گزینه درس های- من، امکان دسترسی بــه : پیــش آزمون محتوای آموزشــی ، نظر سنجی وآزمون نهایی فراهم گردیده است.

توجه : برای دریافت محتـوا ، شرکت در پیــش آزمـــون الزامـی می باشـد .

5- بـــر روی گزینـــه شرکت در آزمون کلیـک کرده و وارد آزمون نهایی خـود شوید .

6- مجـدداً با کلیـک بر روی دکمه شرکت در آزمــون ، وارد آزمون خواهید شد. پـس از ایـن مرحله آزمون شما شـروع شــده وزمــان آن محاسبه می گردد

7- پس از انتخاب پاسخ سوالات برای ثبـت آزمون دکمه “ اتمام آزمون ” را انتخاب نمایید.

8- تایـیـد نهایــی و پـایـان آزمــون

8