راهنمای ورود به سامانه

1-در موتور جست وجوی گـوگل عبارت رایـانــــگان را جستـجـو کنید.

 

2- سپـس گزینــه مـرکز جــامـع آمـوزش هـای الکتــرونیــکـی رایـــانــگان را انتخاب کنید. 

 

3- برای ورود بــه پنــل کاربــری خود روی دکمه ورود به سـایت کلیک نمایید.

 

3- در صفحــه جدیـد نــــام کاربــری و رمـز عبـورکه بــه صورت پیش فرض کد ملــی در نظـر گرفتــه شده است را وارد نمایید.