بر اساس اعلام شرکت توانیر، در تابستان 1401 بیش از 672  هزار دستگاه کنتور هوشمند در کشور نصب و راه‌اندازی شده که موجب رویت پذیری 18 هزار مگاوات از بار مصرفی مشترکان برق شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، در تابستان امسال از مجموع  69 هزار مگاوات نیاز زمان اوج مصرف در کل شبکه برق 47  هزار مگاوات پیک مصرف در شبکه توزیع بوده که با نصب و راه اندازی 672  هزار دستگاه کنتور هوشمند فهام در شبکه توزیع، 18 هزار مگاوات از بار مصرفی این بخش رویت‌پذیر شد.
به بیان دیگر با هوشمندسازی کنتورهای مشترکان با مصارف بالا و با اولویت مشترکان دیماندی 38 درصد شبکه در زمان اوج مصرف رویت پذیر شده است. تعرفه‌های کشاورزی و صنعتی دارای بیشترین درصد رویت‌پذیری هستند.
بر اساس این گزارش، شرکت‌های توزیع مشهد، زنجان، البرز، سمنان و قزوین دارای بیشترین درصد رویت‌پذیری هستند.
همچنین شرکت‌های توزیع تبریز، فارس، تهران بزرگ و البرز با نصب کنتورهای هوشمند به ترتیب دارای بیشترین بار رویت‌پذیر در تعرفه‌های صنعتی، کشاورزی، عمومی و خانگی هستند.
تجارب تابستان نشان می‌دهد که برای تأمین برق پایدار، باید به سمت مدیریت بار مشترکان حرکت کرد. قطعا توسعه رویت‌پذیری و کنترل پذیری از طریق توسعه کنتور هوشمند یکی از مهم‌ترین ابزارها برای پیاده‌سازی طرح‌های مدیریت مصرف است که از سالیان گذشته در دستور کار صنعت برق قرار گرفته و در دولت سیزدهم با سرعت بیشتری در حال پیگیری است.
این گزارش می‌افزاید، با توجه به اینکه نصب کنتورهای هوشمند باعث رویت‌پذیری شبکه مصرف و برخورداری از پروفایل بار لحظه‌ای مشترکان می‌شود، مراکز کنترلی که در ۳۹ شرکت توزیع نیروی برق سراسر کشور وجود دارد که میزان مصرف برق مشترکان بزرگ دارای کنتور هوشمند را رصد می‌کنند.
منبع: