مديرعامل شركت مديريت شبكه برق ايران و سخنگوي صنعت برق گفت: از 95 هزار پرونده ثبت شده در سامانه بيمه توانير، حدود 70 هزار پرونده بيمه مورد رسيدگي قرار گرفته است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، “مصطفي رجبي مشهدي” با اشاره به اينكه به دو گروه از پرونده‌ها يا پرداخت خسارت انجام نشده يا خسارتي تعلق نمي‌گيرد، افزود: گرو ه نخست موارد داراي نقص در پرونده است، اما گروه دوم مواردي است كه در تعهد شركت بيمه‌گر نيست و به اين گروه خسارتي تعلق نمي‌گيرد.
سخنگوي صنعت برق تاكيد كرد: به مشتركان گروه نخست براي تكميل مدارك اطلاع رساني شده است.
رجبي مشهدي با بيان اين كه تاكنون بيش از 67 ميليارد تومان خسارت بابت پرونده‌هاي رسيدگي شده، برآورد شده كه بدون كسر فرانشيز است، گفت: اگر فرانشيز را از اين مبلغ كم كنيم، حدود 50 ميليارد تومان خسارت تعيين شده كه از اين ميزان تاكنون، 30 ميليارد تومان در وجه مشتركان خسارت ديده پرداخت شده و مابقي آن نيز، در انتظار ارسال شماره شبا توسط مشتركان به سامانه بيمه است.
سخنگوي صنعت برق يادآور شد: با توجه به اين كه برخي از مشتركان همچنان شماره شبا را ارسال نكرده‌اند، اما با هماهنگي صورت گرفته با شركت بيمه‌گر، مقرر شد پيامكي به اين گروه از مشتركان ارسال تا روند دريافت شماره شبا و پرداخت خسارت‌ها تسريع شود.
رجبي مشهدي رقم پرداختي مشتركان بابت بيمه را 100 تومان عنوان و خاطرنشان كرد: به طور معمول اين ميزان حق بيمه نمي‌تواند به طور كامل خسارت‌هاي وارده را جبران كند و به همين دليل ما اميدواريم با همكاري مجلس بتوان ضمن تغيير در اين ميزان، روند پرداخت به خسارت ديدگان را بهبود ببخشيم.
وي يادآور شد: در خصوص بيمه برق، شركت توانير به نمايندگي از شركت‌هاي توزيع سراسر كشور و با طي مراحل قانوني مناقصه، اقدام به انتخاب شركت بيمه گر مي‌كند و هيچ منفعتي از اين بابت نصيب صنعت برق نمي‌شود.
سخنگوي صنعت برق اظهار اميدواري كرد كه شركت بيمه با همكاري مشتركان خسارت ديده حداكثر تا مهرماه به باقي مانده پرونده‌هاي بيمه رسيدگي و تعيين تكليف نمايد.

منبع:

پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو