Elementor #2511

دوره های سازمانی

کارکنان و کارمندان پیش از استخدام در هر ارگانی مورد ارزیابی قرار می گیرند اما مهارت های مورد نیاز سازمان ها با گذشت زمان و خصوصا دیجیتالیزه شدن امور دست خوش تغییر خواهد شد. دوره های سازمانی از این جهت مورد توجه قرار می گیرند.

علم در هر حوزه‌ ای با سرعت بالایی در حال گسترش است. مهم ‌تر از همه اینکه برای موفقیت، همسو شدن و انعطاف با این سرعت فزاینده امری کاملا الزامی به نظر می رسد.

دوره های سازمانی

مفهوم دوره های سازمانی

دوره های سازمانی، برنامه های آموزشی حرفه ای هستند که توسط یک موسسه یا سازمان ارائه می شود. این دوره ها شرکت کنندگان را قادر می سازند که مهارت های مورد نیاز در یک موقعیت شغلی را بیاموزند یا آن را بهبود و توسعه دهند.

آموزش های سازمانی را می توان فرآیند انتقال دانش نیز دانست. تمرکز این دوره ها روی آموزش و توسعه کارکنان برای مشاغل فعلی آنان است اما همزمان آن ها را برای نقش ها و مسئولیت هایی که در آینده برایشان پیش بینی می شود نیز آماده می کند.

انواع دوره های آموزش سازمانی

هریک از این انواع دوره امکان دارد که در محل کار، خارج از محل کار یا در مرحله آغاز کار کارکنان انجام شود.

اهمیت دوره و آموزش های سازمانی

یک کارمند خوب و آموزش دیده شاید با ارزش ترین دارایی کسب و کار شما باشد. هزینه ای که صرف دوره های سازمانی می شود؛ به مراتب کمتر از هزینه هایی است که کارکنان فاقد مهارت کافی به سازمان شما تحمیل خواهندکرد.

آموزش هایی که به صورت دوره ای برای سازمان های مختلف انجام می شود؛ نوعی معامله برد- برد است. از این جهت که ارتقای کارایی کارمندان و کارکنان یک سازمان به طور مستقیم روی موفقیت و سوددهی کسب و کار مدیران تاثیر می گذارد. درواقع هدف اصلی آموزش سازمانی همین ارائه مهارت هایی است که کارکنان برای بهبود کلی عملکرد خود به آن نیاز دارند.

کارمندان آموزش دیده در زمان کوتاه تری قادر به ارائه خدمات موثر و محصولات باکیفیت هستند. کارکنانی که مهارت بالایی دارند؛ به قدرت بیشتری در حفظ طولانی مدت مشتریان و سوددهی بالاتر دست پیدا می کنند.

از طرفی کارمندان نیز در چنین سازمانی به خوبی رشد کرده و تا حدودی از فضای روتین و خسته کننده شغل کارمندی فاصله می گیرند. البته این مسئله بسیار اهمیت دارد که کیفیت و نحوه برگزاری دوره های سازمانی به گونه ای باشد که انگیزه لازم جهت مشارکت و همراهی مستمر کارکنان را فراهم کند.

باتوجه به اینکه نیازهای یک سازمان با گذشت زمان تغییر می کنند؛ دوره های سازمانی موجب ایجاد درک درست و شفافی از این نیازهای شغلی در کارمندان می شود.

 دوره های سازمانی به مدیران کمک می کند که به مدیریت استعداد بهتری دست پیدا کنند. این فرآیند موجب تبدیل استعدادهای جوان به مهره های کلیدی سازمان در آینده، افزایش رضایت و هدفمندی در بین کارمندان و کاهش تمایل به جابجایی و تغییرشغل در آنان می شود.

تاثیر آموزش سازمانی روی عملکرد کارمندان

دوره های سازمانی، برنامه های آموزشی حرفه ای هستند که توسط یک موسسه یا سازمان ارائه می شود. این دوره ها شرکت کنندگان را قادر می سازند که مهارت های مورد نیاز در یک موقعیت شغلی را بیاموزند یا آن را بهبود و توسعه دهند.

آموزش های سازمانی را می توان فرآیند انتقال دانش نیز دانست. تمرکز این دوره ها روی آموزش و توسعه کارکنان برای مشاغل فعلی آنان است اما همزمان آن ها را برای نقش ها و مسئولیت هایی که در آینده برایشان پیش بینی می شود نیز آماده می کند.

چرا مدیران بزرگ برای آموزش های سازمانی هزینه می کنند؟

دوره درون سازمانی استاندارد شامل چه مواردی می شود؟

آموزش مؤثر مستلزم ارزیابی نیازها، برنامه ریزی، طراحی فضا و رسانه های آموزشی مناسب (مانند کتاب کار و نرم افزارهای رایانه ای) و همچنین مخزنی از داده های فرآیند آموزشی است.

شناسایی نیازهای آموزشی فرآیندی اساساً بر اساس مهارت های مورد نیاز برای انجام مجموعه ای از فرآیندهای استاندارد سازمان است. انجام یک ارزیابی نیاز آموزشی جهت تجزیه و تحلیل نیازها تصویر واضحی از انواع و میزان آموزش مورد نیاز ایجاد می کند. تنها صرف دقت و اهمیت بالا در این مرحله موجب طراحی دوره های کامل با قابلیت برطرف سازی کلیه نیازها خواهدشد.

دوره های آموزشی به عنوان یک فرآیند سازمانی، اجزای مختلفی خواهد داشت:

یک دوره سازمانی کاربردی چگونه ساخته می شوند؟

تجزیه و تحلیل به روش SWOT جهت ارزیابی نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و تهدیدهای عملکردی کارکنان بسیار سودمند است. هر سازمان و مجموعه ای نکات مثبت و منفی خاص خود را دارد. تجزیه و تحلیل دقیق به این روش تعیین می کند که تلاش های آموزشی کارکنان چه در سطح فردی و چه در سطح سازمانی باید در چه بخش هایی متمرکز شوند.

اسناد و گزارشات مربوط به عملکرد افراد باید به صورت دوره بررسی شود. این بازنگری ها مشخص می کند که چه مهارت هایی نیاز است و چه کسانی به این مهارت ها احتیاج دارند. بررسی مواردی از قبیل شکایات مشتریان، گزارشات خطاها و اصولا هر دیتایی که مربوط به عملکرد و بازخورد عملکرد سازمان باشد؛ به تولید دوره سازمانی کامل تر کمک می کند.

 

یک دوره آموزشی کاربردی و مفید باید نگرش یادگیری و رشد را در کارمندان تقویت کند. هدف این است که کارکنان توسعه مهارت ها و دانش را به محیط کار خود محدود نکنند و حتی خارج از ساعات کاری خود به حضور در سمینارها یا دوره های آموزشی رغبت نشان دهند. ارائه پاداش به کارمندانی که از فرصت های آموزشی نهایت بهره را می برند در این خصوص سودمند به نظر می رسد.

دوره سازمانی کاربردی چگونه ساخته می شود؟

نحوه ارائه آموزش ها یکی از عوامل مهمی است که بر نحوه واکنش کارمندان و همچنین میزان یادگیری آنان تاثیر می گذارد. این تاثیرپذیری به مقدار زیادی به خصوصیات فردی هر شخص و میزان انعطاف پذیری او بستگی دارد.

آموزش آنلاین، آموزش عملی، کلاس ها یا دوره های حضوری رسمی همگی گزینه هایی برای نحوه برگزاری دوره های سازمانی هستند.

از آنجایی که هر کارمندی با سرعت متفاوت و به روش‌های متفاوتی یاد می‌گیرد، معمولاً بهتر است قالب‌های متفاوتی برای آموزش ارائه شود. به این ترتیب کارمندان قادر هستند قالبی را انتخاب کنند که به آنها اجازه فراگیری بیشتری را می دهد.

اگر کارمند مانعی در برابر یادگیری احساس کند، ممکن است به هیچ وجه متعهد به یادگیری نباشد. این مسئله می تواند هدف از آموزش را به کلی با شکست روبرو کند.

اهداف و نیاز سازمان در بحث آموزش نیز عامل دیگری در تعیین نحوه برگزاری دوره ها است. برای مثال برای انتقال مفاهیم  جدید به اعضای یک سازمان احتمالا فیلم، پادکست و مقاله یا کلاس های آنلاین و غیرحضوری کافی باشد. درحالیکه اگر هدف از دوره یادگیری یا ارتقای یک مهارت باشد؛ در کنار کلاس های آنلاین و فیلم های آموزشی، کارگاه های حضوری نیز ضروری است.