دوره آموزشی آیین نگارش و اصول مکاتبات اداری

7,000,000 تومان
0فروش
7,000,000 تومان

آیین نگارش و مکاتبات اداری

سرفصل های آموزشی

اهمیت و نقش مكاتبات اداری

انواع نامه های اداری و مشخصات آنها

اجزاء و اركان نامه های اداری

اندازه و ابعاد نامه های اداری

ضوابط مورد استفاده در تنظیم عنوان نامه

مراحل تهیه نامه های اداری

ثبت و ضبط و شماره گذاری نامه ها

سایر نوشته های اداری (بخشنامه، صورتجلسه، دستورالعمل و…)

 آیین نگارش : (شیوه های نوشتن، تعریف نوشته، ساختمان نوشته، ساخت جمله، مراحل ساخت جمله، شكل نوشته)

ویژگیهای یك نوشته خوب :(مشخص بودن هدف، قاطعیت، روان و قابل درك بودن، تقسیم بندی منطقی نوشته،

نتیجه گیری و جمع بندی)

اهداف رفتاری و دانشی دوره:

-از فراگیران انتظار می رود پس از پایان دوره بتوانند اهمیت و نقش مكاتبات اداری در سازمان را توضیح دهند

– انواع و اركان نامه های اداری را نام ببرند و با توجه به آنها نامه های مختلف اداری را تهیه نمایند

12ساعت آموزش مفید

۶۰۷ دانشجو

یادگیری آنلاین

پشتیبانی واقعی

هنوز هیچ دیدگاهی نوشته نشده است

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دوره آموزشی آیین نگارش و اصول مکاتبات اداری”