دوره آموزشی اصول برنامه ریزی در بهره‌برداری از شبکه‌های جمع آوری فاضلاب

36,000,000 تومان
0فروش
36,000,000 تومان

اصول برنامه ریزی در بهره‌برداری از شبکه‌های جمع آوری فاضلاب

سرفصل های آموزشی

– آشنایی با شبکه جمع آوری فاضلاب

– آشنایی با برنامه تاسیسات

– آشنایی با مشکلات بهره برداری 

– فرآیند تولید گاز

– اثرات مخرب فاضلاب های صنعتی بر شبکه های فاضلاب و تصفیه خانه

اهداف رفتاری و دانشی دوره:

فراگیران پس از گذراندن دوره اصول برنامه ریزی و بهره برداری از تاسیسات فاضلاب باید قادر باشند مشکلات برنامه ریزی و بهره برداری از تاسیسات فاضلاب و اثرات مخرب آن را شناسایی و جهت حل آن اقدام نمایند.

18 ساعت آموزش مفید

۶۰۷ دانشجو

یادگیری آنلاین

پشتیبانی واقعی

نکات مهم

– ضرورت جمع آوری انتقال و تصفیه فاضلاب( اهداف و الزامات عملکردی)

– خلاصه ضوابط و معیارهای فنی شبکه و خطوط فاضلاب

– انواع طبقه بندی شبکه های فاضلاب از دیدگاه های مختلف

– آشنایی با مشکلات بهره برداری و برنامه تاسیسات بهره برداری و نگهداری شبکه های  فاضلاب

– فعالیتهای بازرسی شبکه های جمع آوری فاضلاب و اهمیت بازرسی داخلی

– اهداف پیش نیاز ها و انواع سیستمهای ویدئومتری

– آشنایی با دستورالعمل های عملیات و گزارش بازرسی با ویدیو متری

– کد گذاری شبکه فاضلاب و طبقه بندی فاضلاب و آسیب‌های ممکن در شبکه های فاضلاب

– تعمیرات و بهسازی یا جایگزینی شبکه های جمع آوری فاضلاب

– انواع روش های شستشو فاضلاب رو ها( نوین و سنتی)

– فرآیند تولید گاز و تخمین آن به همراه محاسبات دستی و نرم افزاری

– کنترل شبکه جمع آوری و تصفیه فاضلاب و روشهای کنترل آنها

– اثرات مخرب فاضلاب های صنعتی در شبکه فاضلاب و تصفیه خانه ها

– طبقه بندی مشترکین غیر خانگی و محدوده مجاز تخلیه فاضلاب ها

 

هنوز هیچ دیدگاهی نوشته نشده است

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دوره آموزشی اصول برنامه ریزی در بهره‌برداری از شبکه‌های جمع آوری فاضلاب”