دوره آموزشی اصول حسابرسی ۱

12,000,000 تومان
0فروش
12,000,000 تومان

اصول حسابرسی ۱

سرفصل های آموزشی

– قیمت کامل حرفه ای حسابرسی در ایران حسابرسی در سازمان

– انواع حسابرسان، آشنایی با انواع گزارشات( مالی و فعالیت ها)

– آشنایی با دوره عمل حسابداری، عوامل محیطی موثر و دورهای عمل حسابداری

– اشتباهات ممکن در تنظیم صورت های مالی و خطرات ناشی از قبول صورتهای مالی حسابرسی نشده

– استانداردهای حسابرسی( عمومی، اجرای عملیات، گزارش گیری)

– تشریح استانداردهای عمومی، ضوابط و موازین حرفه حسابرسی

– مسئولیت های قانونی حسابرس، مراحل برنامه ریزی کار حسابرسی

– آشنایی با پرونده ها، مدارک، برنامه ها، پرسشنامه ها و انواع کاربرگ های حسابرسی

– شواهد و مدارک مورد اسناد حسابرسی، نمونه گیری آماری و کاربرد آن در حسابرسی

– استانداردهای گزارشگری

اهداف رفتاری و دانشی دوره:
 • فراگیران در پایان دوره آموزشی با استانداردهای حسابرسی و ارزیابی کنترل داخلی، ماهیت اسناد و مدارک، استفاده از نحوه نمونه گیری آماری و نحوه برنامه ریزی کار حسابرسی آشنا می شوند.

24 ساعت آموزش مفید

۶۰۷ دانشجو

یادگیری آنلاین

پشتیبانی واقعی

نکات مهم
 • – حسابرسی صورتهای مالی با این هدف انجام می‌شود که مشخص گردد آیا صورتهای مالی ارائه شده با معیارهای از پیش تعیین شده مطابقت دارد یا خیر

  – بررسی: در این شیوه حسابرس رسیدگی های خود را از اسناد حسابداری و مدارک اولیه آغاز نموده و به صورت‌های مالی ختم می‌شود.

  -حسابرسی مستقل:توسط حسابرسان ای انجام می شود که کارمند موسسه مورد رسیدگی نمی باشد

  – گزارش حسابرسی علاوه بر صاحبان موسسه توسط سرمایه‌گذاران، بانک‌ها، وام دهندگان و… مورد استفاده قرار می گیرد.

  – مسئولیت اصلی پیشگیری و کشف تقلب و اشتباه با مدیریت واحد مورد رسیدگی است.

  – حسابرسی باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا شود که از نبود تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی اطمینان معقول به دست آید.

  – حسابرس فرآیندی منظم و سیستماتیک جهت جمع آوری و ارزیابی بی‌طرفانه شواهد درباره ادعاهای مدیریت در ارتباط با فعالیت ها و وقایع اقتصادی می باشد.

  – تغییر هدف حسابرسی از کشف و تقلب به تعیین مطلوبیت ارائه صورتهای مالی ،تشخیص ضرورت شناخت و ارزیابی سیستم کنترل داخلی برای تعیین میزان آزمون ها و نمونه گیری، افزایش تقاضا برای افشای به موقع اطلاعات و… از مراحل تکامل حسابرسی می باشد.

  – تضاد منافع بین تهیه کنندگان اطلاعات مالی و استفاده کنندگان آن عدم دسترسی مستقیم استفاده کنندگان به اطلاعات مالی و تهیه کنندگان آن، پیچیدگی صورتهای مالی و عدم تخصیص افراد در اظهار نظر حرفه ای و الزامات قانونی یا اسرار یک عامل ذینفع مانند بانک از عمده‌ترین دلایل افزایش تقاضا برای حسابرسی میباشد.

  – دلیل اصلی وجود حرفه حسابرسی مستقل وظیفه اعتباردهی می باشد.

  – بازرس قانونی فردی است که طبق مقررات قانون تجارت توسط مجمع عمومی صاحبان سهام تحت شرایط خاصی تعیین می شود.

  – حسابرسی صورتهای مالی حسابرسی رعایت و حسابرسی عملیاتی از انواع حسابرسی محسوب می گردد.

هنوز هیچ دیدگاهی نوشته نشده است

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دوره آموزشی اصول حسابرسی ۱”