دوره آموزشی اصول و مبانی برنامه ریزی منابع انسانی

12,000,000 تومان
0فروش
12,000,000 تومان

اصول و مبانی برنامه ریزی منابع انسانی

سرفصل های آموزشی

–   تعاریف و برنامه ریزی نیروی انسانی

–  اهمیت برنامه ریزی نیروی انسانی شناسایی 

– فرآیند مدیریت و برنامه ریزی نیروی انسانی

– نگرش تاکتیکی و عملیاتی و استراتژیک و منابع انسانی

– جایگاه برنامه ریزی نیروی انسانی در مدیریت منابع انسانی

– حالت های ناشی از مقایسه نیروی انسانی موجود و پیش بینی نیاز به نیروی انسانی

– تعادل عرضه و تقاضا 

– مازاد نیروی انسانی( محدودیت در استخدام، کاهش ساعت کار بازنشستگی زودرس مرخصی بدون حقوق اخراج و غیره)

– کمبود نیروی انسانی

– جایگزین های کارمندیابی (عقد قرارداد، کارکنان موقت کارکنان پاره وقت  استفاده از کارکنان سازمان‌های دیگر به کارگیری فناوری تواناسازی کارکنان و غیره)

– منابع و روش‌های تامین نیرو از داخل( کارکنان موجود موجودی مهارت های قابل استفاده مراجعه کنندگان انتقال و ارتقا)

– منبع و روش های تامین نیرو از خارج( آگهی استخدامی دفاتر کاریابی دانشگاه مراجعه مستقیم)

اهداف رفتاری و دانشی دوره:
 •  فراگیران پس از گذراندن دوره اصول و مبانی برنامه ریزی نیروی انسانی باید قادر باشند مشکل کمبود نیروی انسانی خود را حل کنند.

24 ساعت آموزش مفید

۶۰۷ دانشجو

یادگیری آنلاین

پشتیبانی واقعی

نکات مهم
 • -امروزه سرمایه های انسانی به مشابه ارزشمندترین دارایی های سازمان ها محسوب می شوند.

  – مدیریت و رهبری ایمن سرمایه های انسانی در موفقیت سازمانی کنونی  بسیار حائز اهمیت است.

  –  برنامه ریزی منابع انسانی به عنوان یکی از مراحل مهم و  تعیین کننده مدیریت منابع انسانی محسوب می‌شود.

  -برنامه ریزی منابع انسانی دقیق و اثر بخش می تواند سازمان را از مواجه شدن با کمبود یا مازاد منابع انسانی در موقعیت های خطر پیشرو باز دارد.

  – برنامه ریزی منابع انسانی می تواند به عنوان نخستین مرحله استخدام کارکنان در سازمان محسوب شود.

  – تامین منابع انسانی مورد تقاضا تعیین شده در فرایند برنامه ریزی منابع انسانی می تواند از داخل یا خارج سازمان تدارک دیده شود.

  – پس از تامین منابع انسانی تعریف شده در فرایند برنامه ریزی منابع انسانی نظام ارتقای شغلی اثربخش می تواند زمینه را برای حفظ و نگهداری کارکنان در سازمان فراهم آورد.

  – مدیریت  و برنامه ریزی اثربخش  منابع انسانی در سازمان می تواند زمینه های رضایتمندی انگیزش و توسعه سرمایه های انسانی سازمان را فراهم آورد.

   

هنوز هیچ دیدگاهی نوشته نشده است

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دوره آموزشی اصول و مبانی برنامه ریزی منابع انسانی”