دوره آموزشی دستورالعمل های ثابت بهره برداری

48,000,000 تومان
0فروش
48,000,000 تومان

دستورالعمل های ثابت بهره برداری

سرفصل های آموزشی

دستورالعمل ثابت بهره برداری شماره یک الی هشت

دستورالعمل وصل خطوط فوق توزیع و فشار متوسط

 

اهداف رفتاری و دانشی دوره:
  •   شناخت چارچوب اصلی وظایف و نحوه همکاری و هماهنگی عملیات بین مراکز دیسپاچینگ ملی، دیسپاچینگ مناطق و مسئولین بهره برداری شبکه تولید و انتقال و بازار برق
این دوره برای چه کسانی توصیه نمی شود؟
  • آشنایی با محدوده عملیات، تقسیم وظایف، حدود اختیارات و مسئولیت های مراکز دیسپاچینگ ملی، دیسپاچینگ مناطق و مسئولین بهره برداری شبکه تولید و انتقال و بازار برق
  • ضرورت و چگونگی کنترل فرکانس در سیستم قدرت
  • ضرورت و چگونگی کنترل ولتاژ در سیستم قدرت
  • آشنایی با برنامه ریزی خروج های تعمیراتی و برنامه های تست و راه اندازی تجهیزات
  • روش عملیات در صورت بروز حوادث
  • روش عملیات در صورت قطع ارتباط مکالماتی
  • نحوه ارسال گزارش حوادث
  • اجرای فرامین مرکز
  •  

30 ساعت آموزش مفید

۶۰۷ دانشجو

یادگیری آنلاین

پشتیبانی واقعی

هنوز هیچ دیدگاهی نوشته نشده است

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دوره آموزشی دستورالعمل های ثابت بهره برداری”