دوره آموزشی قوانین مالی شرکت های دولتی

16,000,000 تومان
0فروش
16,000,000 تومان

قوانین مالی شرکت های دولتی

سرفصل های آموزشی

– تعریف و مفهوم تضمین، هدف در معاملات دولتی، ویژگی های تضمین در معاملات 

– قوانین و مقررات حاکم بر تضمین در معاملات دولتی(قانون محاسبات عمومی، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی)

– انواع تضمین در معاملات دولتی و مشخصات هریک

– قواعد حق.قی حاکم بر تضمین در معاملات دولتی

– انواع تضمین در آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی(تضمین شرکت در مناقصه، تعیین انجام تعهدات، تعیین پیش پرداخت و تعیین حسن انجام کار)

– تشریح آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی(تضمین در انواع قراردادها، فرم های تضمین، نحوه استرداد تضمین و…)

– انواع ضمانت های معتبر در معاملات دولتی(ضمانت نامه بانکی، وجه نقد، سفته،وثیقه ملکی،سهام شرکت های سهام، انواع اوراق مشارکت، مطالبات تایید شده قراردادها)

اهداف رفتاری و دانشی دوره:
  • مبانی تشکیل شرکت های دولتی، احکام مربوط، ساختار و نحوه پرداخت سود سهام، نحوه پرداخت مالیات و غیره را بیان نمایید.

12 ساعت آموزش مفید

۶۰۷ دانشجو

یادگیری آنلاین

پشتیبانی واقعی

هنوز هیچ دیدگاهی نوشته نشده است

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دوره آموزشی قوانین مالی شرکت های دولتی”