دوره آموزشی مبانی مدیریت اسناد

7,800,000 تومان
0فروش
7,800,000 تومان

مبانی مدیریت اسناد

سرفصل های آموزشی

– گردش اسناد و مکاتبات اداری

– تعاریف و مفاهیم:( مدیریت اسناد، سند، ارکان اسناد، ارزش اسناد، فلسفه سند نویسی و انواع سند)

– تعریف سند از نظر اداری و بایگانی، تعریف سند از نظر حقوقی و قضایی، تعریف سند از نظر قانون سازمان اسناد ملی ایران،

– نامه اداری یادداشت اداری انواع نامه های اداری و سازمانی دبیرخانه

–  شرح روش های کار:

– نظام متمرکز و غیرمتمرکز دبیرخانه نامه های وارده:(دریافت نامه ارجاع نامه ثبت نامه های وارده)

 -دفتر بازرسی(اندکس  دبیرخانه) تفکیک و توزیع نامه ها نامه های صادره پیگیری مکاتبات

– بایگانی مکاتبات اداری:

-بایگانی( تعریف بایگانی تعریف پرونده و غیره)

– اداره امور بایگانی( نظام متمرکز بایگانی نظام غیر متمرکز بایگانی نظام پراکنده)

– اصول روش های بایگانی(تنظیم پرونده های اسمی و غیره)

–  حفاظت اسناد و مدارک

– اصول بایگانی اسناد و مدارک فنی

– بایگانی عکس فیلم و اسلاید

– بایگانی جزوه کاتالوگ و بروشور

–  بایگانی نقشه ها

– قوانین و مقررات و دستورالعمل های بایگانی راکد

نکات کلیدی:

اهداف رفتاری و دانشی دوره:
 •  از فراگیران انتظار می رود پس از پایان دوره بتوانند انواع نامه ها و اسناد و مدارک اداری را با استفاده از نرم‌افزارهای بایگانی حفظ و نگهداری نمایند.

24 ساعت آموزش مفید

۶۰۷ دانشجو

یادگیری آنلاین

پشتیبانی واقعی

نکات مهم
 • – نامه های اداری را می توان از نظر گردش مکاتبات و محتوا و گیرنده نامه و زمان اقدام تقسیم بندی نمود.

  –  نامه اداری از نظر گردش مکاتبات شامل نامه های وارده و صادره می باشد.

  –  از نظر محتوا شامل نامه های عادی و طبقه بندی شده می باشد.

  – از نظر گیرندگان شامل درون سازمانی و برون سازمانی می باشد

  – دفتر کارتابل، ارسال نامه پیگیری اپراتور اندکس و اندیکاتور  دفاتری هستند که منشی ها باید با آنها آشنا باشد.

  – طبقه بندی نامه ها و اسناد و مدارک به صورت های مختلفی از قبیل نام افراد و سازمان منطقه جغرافیایی موضوع و مفاد بر اساس تاریخ انجام می شود.

  –  هرگاه پرونده ها بر اساس حروف الفبا در قفسه ها چیده شود به آن روش الفبایی ساده گویند.

  – پرونده راکد پرونده گفته می‌شود که اقدام در مورد آن خاتمه یافته.

  – هر سند و مدرکی در سازمان ها دارای عمر مشخصی می باشند با سررسید تاریخ مشخصی آنها امحا می گردند. 

هنوز هیچ دیدگاهی نوشته نشده است

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دوره آموزشی مبانی مدیریت اسناد”