دوره آموزشی مدیریت فرآیندهای تصفیه خانه فاضلاب

9,500,000 تومان
1فروش
9,500,000 تومان

مدیریت فرآیندهای تصفیه خانه فاضلاب

سرفصل های آموزشی

– سینتیک واکنش شیمیایی و بیولوژیک و طرح راکتورها
– سینتیک واکنش های شیمیایی
– سینتیک و سرعت واکنش ها: معادله های سینتیک درجه اول و درجه دوم، واکنش های قابل برگشت، درجه حرارت و سایر عوامل موثر در واکنش ها (غلظت و کاتالیزور)
– سینتیک واکنش های بیولوژیک
– اکسیداسیون باکتریایی، محدود کننده رشد (رابطه مونود)
– رشد باکتری و مصرف مواد، اثرمرگ بر رشد باکتری ها
– اثر درجه حرارت بر رشد باکتری ها
– انواع راکتورهای شیمیایی و بیولوژیک (ناپیوسته اختلاط کامل لوله ای) و معادلات حاکم بر آن و شرایط پایدار راکتورهای سری شامل: تغییر غلظت، محاسبه حجم، روابط جرمی میکروارگانیسم ها و مواد مصرفی بدون برگشت و بار برگشت در راکتورهای اختلاط کامل و لوله ای زمان اقامت سلولی
– صافی های چکنده، برج های بیولوژیکی و …
– انعقاد و لخته سازی
– مشخصات ذرات کلوئیدی
– انعقاد مواد کلوئیدی
– مواد منعقد کننده و کمک منعقد کننده
– عوامل موثر در فرایند انعقاد و لخته سازی و جارتست ته نشینی و شناورسازی
– عوامل موثر بر عملیات ته نشینی و معادلات مربوطه
– انواع مکانیسم های ته نشینی
– آزمایش استوانه ته نشینی
-بررسی واحد های مختلف ته نشینی در صنعت آب و فاضلاب

اهداف رفتاری و دانشی دوره:

فراگیران پس از گذراندن دوره با فرآیندها و مکانیزم تصفیه خانه فاضلاب آشنا می شوند.

48 ساعت آموزش مفید

۶۰۷ دانشجو

یادگیری آنلاین

پشتیبانی واقعی

هنوز هیچ دیدگاهی نوشته نشده است

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دوره آموزشی مدیریت فرآیندهای تصفیه خانه فاضلاب”