دوره آموزشی هیدرومتری پیشرفته

24,000,000 تومان
0فروش
24,000,000 تومان

هیدرومتری پیشرفته

سرفصل های آموزشی

-اهمیت ثبت داده‌های هیدرولوژیکی

– مفهوم همزمان در ثبت داده ها

– دستگاههای باران سنجی

– دستگاه های برف سنجی

– دستگاه های سنجش فشار، باد، رطوبت، تشعشع،ابرناکی

– دستگاه های اندازه گیری سرعت جریان

– کاربرد ماهواره ها در ثبت داده های هیدرولوژیکی 

-دستگاه های اندازه گیری و نمونه برداری

– بار معلق

– دستگاه های اندازه گیری بار بستر

– نمونه بردار های بار بستر

– اندازه گیری بار کل با استفاده از حوضچه ها، لیمنوگراف ها، پل تلفریک و موارد استفاده از آن.

– دستگاه های اندازه گیری کیفیت شیمیایی آب رودخانه‌ها

– اندازه گیری دبی با استفاده از ردیاب ها

– عمق یابی در رودخانه ها و مخازن سدها

– روشهای ادامه منحنی دبی و اشل

– تذکر: این درس اعزام به صورت همزمان با کارگاه هیدرولوژی پیشرفته برگزار می گردد.

30 ساعت آموزش مفید

۶۰۷ دانشجو

یادگیری آنلاین

پشتیبانی واقعی

نکات مهم

– یکی از مهمترین و در عین حال پیچیده ترین پارامترهای هواشناسی بارش باران است.

– از مسائل مهم در هواشناسی اندازه گیری میزان بارش باران به وسیله باران سنج است.

– واحد اندازه گیری باران میلیمتر و در برخی کشورها اینچ است.

–  سنجش میزان باران برای اهداف خاصی  از قبیل تامین آب مورد نیاز نیروگاه های برق آبیاری صنعت کشاورزی پیش‌بینی و کنترل سیلاب انجام می‌گیرد.

-باران سنج معمولی ذخیره ای و ثبات از انواع باران سنج می باشد.

-از باران سنج ذخیره‌ای برای اندازه‌گیری بارش به صورت فصلی استفاده می‌شود.

– باران سنج ثبات وزنی سیفونی و ترازویی می باشد.

– انتخاب مکان مناسب برای نصب باران سنج به جهت واقعی و قابل اعتماد بودن اعداد و آمار به دست آمده بسیار مهم است.

-در مناطق معتدل با آب و هوای معتدل نصب یک ایستگاه باران سنج در هر ۱۰۰ کیلومتر مربع کافی است.

– در مناطق کوهستانی با آب و هوای معتدل نصب یک ایستگاه در هر ۲۵۰ هزار و ۴۰۰ کیلومتر مربع ضروری است.

– در مناطق کویری یک ایستگاه به ازای  ۱۵۰۰ الی  ۱۰۰۰۰ کیلومتر مربع می کند.

– برای اندازه گیری از فشار است سه نوع فشارسنج جیوه ای، فلزی و  ثبت( فشارنگار- پروگراف)استفاده می‌شود.

– سرعت باد به وسیله ای به نام باد سنج اندازه گیری می شود.

– جهت باد به وسیله بادنما مشخص میشود.

– مقدار غلظت آب در هوا را رطوبت می نامند که با استفاده از خواص دماسنج های تر و خشک دستگاه رطوبت نگار اندازه گیری میشود.

– برای سنجش تشعشعات خورشیدی از پیرانومتر استفاده می شود.

-روش ریاضی، روش استفاده از خطوط هم سرعت، اندازه گیری دبی با مواد شیمیایی، شیب و ضریب انتقال، قرائت اشل و جریانهای کوچک از روشهای اندازه گیری سرعت رودخانه می باشد.

 

هنوز هیچ دیدگاهی نوشته نشده است

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دوره آموزشی هیدرومتری پیشرفته”